Logo_EB_Projekt

PRACOWNIA PROJEKTOWA


Zakres usług naszej pracowni obejmuje pełną obsługę administracyjną i projektową związaną z procesem budowlanym

Oferujemy Państwu : 

• analizy terenowe działki

• wstępne analizy funkcjonalne

• indywidualne projekty budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych

• wizualizacje 3D

• adaptacje projektów gotowych

• projekty obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i magazynowych

• projekty obiektów handlowych, usługowych i biurowych

• projekty obiektów związanych z rolnictwem

• projekty budowli inżynierskich

• projekty garaży i budynków gospodarczych

• modernizacje, rozbudowy, nadbudowy, inwentaryzacje

• projekty instalacji wewnętrznych sanitarnych (wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, wentylacyjnych) i elektrycznych

• projekty sieci zewnętrznych

• projekty zjazdów z dróg publicznych

• projekty zagospodarowania terenu

• ekspertyzy budowlane

• świadectwa charakterystyki energetycznej

• nadzór budowlany : kierownik budowy, inspektor nadzoru, nadzór autorski

• doradztwo techniczne i wykonawcze

• mapy do celów projektowych

• ekspertyzy i opinie geotechniczne

• raporty oddziaływania na środowisko

• operaty wodnoprawne

• pomoc w uzyskaniu warunków technicznych, opinii, uzgodnień i decyzji  niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę


Jesteśmy z Państwem od 1993 roku

Logo_EB_Projekt

45 – 349 Opole ul. Fabryczna 1

Nip : 754 107 62 31

Numer kontaktowy :

mgr inż. Eugeniusz Baraniecki : 660 721 438

mgr inż. Stanisław Baraniecki : 509 832 354

adres e-mail : biuro@ebprojekt.com